Algemene voorwaarden

1. Annulatie

In geval van annulering later dan 14u de dag van aankomst wordt 100% van de verblijfskost aangerekend. Deze annuleringscondities gelden niet voor non-refundable reserveringen en promoties.

 

Non-refundable reserveringen kunnen niet worden geannuleerd, noch kunnen veranderingen aangebracht worden aan deze reserveringen. Er wordt ten allen tijde 100% van de verblijfskost aangerekend.

2. Betalingen

Het verblijf wordt ten laatste op moment van check-in betaald, tenzij uitdrukkelijk anders werd bedongen. Op de vervaldag van onbetaalde facturen zullen deze van ambtswege, zonder voorafgaandelijk bericht 15% per jaar opbrengen, met een minimum van € 35.

 

Bij geschillen is enkel de rechtbank van Hasselt bevoegd.

3. Reservering

Een reserveringsaanvraag van de klant dient altijd bevestigd te worden door YUP Hotel Hasselt. Zonder de bevestiging is er geen sprake van een reservering of boeking.

4. Prijzen

Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten of een duidelijk afwijkende prijs. In dit soort gevallen heeft de hotelier het recht de boeking te annuleren.

5. Informatie op website

YUP Hotel Hasselt zal redelijke inspanningen verrichten om correcte en up-to-date informatie te voorzien op onze website. YUP Hotel Hasselt kan echter nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van directe, indirecte of incidentele schade die volgt uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website. YUP Hotel Hasselt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze website en eventueel onjuiste informatie op deze website.

6. Huisdieren

Kleine huisdieren zijn toegelaten in YUP Hotel Hasselt voor een supplement per nacht per huisdier.

7. Aankomst

Check-in is vanaf 15.00 uur de dag van aankomst.

 

Bij betaling van voorschot of opgave van kredietkaartnummer worden de kamers gegarandeerd op de dag van aankomst.

8. Vertrek – Check-out

Wij vragen de kamer te verlaten op de vertrekdag voor 12.00 uur.

9. Verblijf

Bij schade aangericht door de klant, de personen die hem vergezellen, of de personen waarover hij de hoede heeft, aan de roerende en onroerende goederen van YUP Hotel Hasselt, dient de schade op eenvoudig verzoek van YUP Hotel Hasselt vergoed te worden en dit uiterlijk bij het vertrek van de klant.

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadigingen of verlies aan/van of op het hotelterrein geparkeerde voertuigen, noch hun inhoud.

10. Rookverbod

In België geldt een algemeen rookverbod in openbare ruimtes. In navolging van deze wetgeving worden alle kamers uitsluitend verhuurd als niet-rokers kamers. Bij het ontstaan of achterlaten van rookgeur in de kamer (of op een andere openbare niet-rokersplaats in het hotel), worden schoonmaakkosten en/of herstellingskosten aangerekend. Het hotel zal deze kosten berekenen op basis van de geleden hinder en schade, met een minimum van € 175.

11. Aansprakelijkheid

YUP Hotel Hasselt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

 

  • Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of als een gevolg van een verblijf in ons hotel.
  • Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur.

De gast en de personen die hem of haar vergezellen, zijn hoofdzakelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor YUP Hotel Hasselt zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden, die zich door hun toedoen in het hotel bevinden, alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben. Bij niet juist gebruik (en aldus het niet juist achterlaten van de hotelkamer) kunnen aanvullende (schoonmaak) kosten worden aangerekend.

12. Overmacht

Overmacht aan de zijde van YUP Hotel Hasselt bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van YUP Hotel Hasselt, daaronder mede begrepen:

 

Oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

13. Klachten

Ondanks alle zorgen van YUP Hotel Hasselt, kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht hebt. U moet deze klacht ter plaatse melden, ten laatste bij uw vertrek, om YUP Hotel Hasselt in gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u uiterlijk 14 dagen na vertrek de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen per mail naar info@yuphotel.com

 

YUP Hotel Hasselt

Tavolare BV

Thonissenlaan 52 – 8300 Hasselt

+3211231111

BE1007048852

 

Disclaimer: foto’s zijn ter illustratie, inrichting en opstelling van kamers kan verschillen

Reproductie of distributie van de website of de inhoud van de website voor commerciële doeleinden is verboden.